чищення колодязя Львів
Головна > Новини > Список новин

Чистка криниці,колодязів

Особливості ґрунтів Львівської області

2020-05-04 12:34 від admin

Ґрунти Львівська область

Львівська область має поширені декілька різновидів ґрунтів завдяки наявності долин та гірських районів Карпат. Тому на території Львівської області присутні декілька видів ґрунтів. Серед основних типів ґрунтів є такі:

1. Дерново-підзолисті грунти, які в свою чергу за складом поділяються на три групи: а) піщані, б) супіскові й легкосуглинкові, в) суглинкові поверхнево-оголені.

2. Лісостепові опідзолені грунти - поширені у лісостеповій зоні області на лісових межиріччях, які відносять до опідзолених чорноземів. Такі грунти становлять понад 40% загальної площі орних земель Львівської області.

3. Чорноземи - займають близько 4% орних земель Львівської області. З чорноземних неопідзолених грунтів у лісостеповій смузі області мають деяке поширення вилужені, типові та карбонатні чорноземи.

4. Чорноземно-лучні грунти. Такі ґрунти являють собою перехідну ланку ґрунтового покриву між чорноземами і глибокими дерновими ґрунтами. Їхніми особливостями є періодичне зволоження підґрунтовими водами, що зумовлює деякі властивості, не властиві чорноземам (ступінь оглеєння нижньої частини профілю, та більшу гумусність).

5. Дернові грунти - поширені на переважаючій площі сіножатей і пасовищ Львівської області. Вони займають близько 12% площі орних земель Львівської області (здебільшого осушених). Найбільш поширені дернові грунти в поліських районах, зокрема на Малому Поліссі та на Верхньо-Дністровській алювіальній рівнині Передкарпаття.

6. Болотні грунти - більшість території Львівщина має велику кількість низинних земель. Найбільш поширені болотні грунти в поліських ландшафтах, зокрема на Малому Поліссі (понад 25% громадських земель, а в окремих районах 40%). Великі масиви цих грунтів трапляються у міжгрядових долинах Грядового Побужжя, на південній околиці низовини Західного Бугу і Стиру, Верхньо-Дністровській алювіальній рівнині та в заплавах річок інших природних районів області.

7. Грунти гірських районів Львівської області Бурі лісові грунти (буроземи) — пануючий тип грунтів гірсько-кар­патських районів області. На вододілах і крутих схилах Карпат, малогумусовані, грубощебнисті і неоднаково змиті. На спа­дистих і пологих схилах з суглинковим де­лювієм поширені більш глибокі і більш гумусовані малощебінисті буроземи.

Основною проблемою при використанні криниць являють собою болотні грунти, які займають великі території, особливо в районах рік та низинах. Також особливого догляду потребують криниці на чорноземно-лучних грунтах, особливо у весняний та осінній сезонах. При підтопленнях, або дощових періодах відбувається підтоплення та замулення грунтових вод, що в свою чергу призводить до замулення колодязів та погіршення стану питної води.

Тому в нашому регіоні необхідно регулярно проводити огляд та чистку криниць щороку 1-2 рази в найбільш "проблемні" пори року весна і осінь. Якщо не оглядати криниці і не чистити їх регулярно якість води погіршиться, та або замулиться саме джерело, що може призвести до висушення криниці.

Рекомендуємо всім жителям доглядати за криницею і раді допомогти в роботах по огляду та чистці криниць. Завдяки наявності спеціального обладанння процес чистки криницб відбувється швидко, якісно, навіть без викачування води з колодязя.

Назад